Nyheter

Møte for tillitsvalgte 26. og 30. september

Det avholdes møte for tillitsvalgte den 26. september i Stavanger og den 30. september i Haugesund. Av tema kan nevnes lokale forhandlinger, lærlingeinntak, sysselsettingssituasjonen, kurs for medlemmer og tillitsvalgte, verving.

Les mer
  • Politisk storstreik 28. januar 2015 kl. 14.00 - 16.00

  • Les mer