Nyheter

Vervekurs

Invitasjon til Vervekurs i Danmark 18 til 21 Oktober 2017. Trusselen fra et useriøst arbeidsmarked, med midlertidige ansettelser, "0-times kontrakter" og sosial dumping er en svært alvorlig trussel mot de ordnede forholdene vi medlemmer jobber under. Vi kan ikke lengre støtte oss på myndighetene som har en agenda med å svekke våre rettigheter og tariffavtaler. Det er vi sammen som må stå opp og forsvare dette. Det viktigste våpenet vi har i denne kampen er styrken i medlemmene. Jobb nummer 1 er derfor å veve flest mulig medlemmer, slik at vi med samlet styrke kan stå imot disse angrepene.

Les mer
  • Politisk storstreik 28. januar 2015 kl. 14.00 - 16.00

  • Les mer