Nyheter

Invitasjon til Oslo konferansen 2016

Oslo-konferansen avholdes 12. og 13. september på Håndverkeren i Oslo. Av innhold kan nevnes: hva bør endres i gjeldene AFP-ordning, Overvåkning, Angrep på tillitsvalgte og Stortingsvalget 2017. Påmelding til firmapost@rele.no senest 22. august.

Les mer
  • Politisk storstreik 28. januar 2015 kl. 14.00 - 16.00

  • Les mer