Nyheter

Stor støtte til hovedtillitsvalgt, Torstein Kiland, i Sønnico.

Fanemarkeringen til støtte for Hovedtillitsvalgt i Sønnico samlet stor støtte. Alle appelantene pekte på at angrepet på Torstein var å regne som ett angrep på alle tillitsvalgte, derfor kommer fagbevegelsen til å vinne denne kampen. 21 faner møtte frem de fleste fra EL & IT Forbundet.

Les mer

Støtt utgivelsen av Spansk sommer

Invitasjon til å delta i crowdfunding av et spennende prosjekt, satt i gang av et lite forlag i Segovia i Spania, en nyutgivelse av Nordahl Griegs bok Spansk sommer, som er samling artikler som gjengir Nordahl Griegs inntrykk fra den spanske borgerkrigen med foto av Walter Reuters. Boka er tospråklig, både norsk og spansk. Utgivelsen er knyttet til jubileet for den spanske borgerkrigen og den internasjonale solidariteten med den demokratiske regjeringen i Spania, valgt i 1936.

Les mer

Halvårsmøte i representantskapet i Rogaland Elektromontørforening

Halvårsmøtet i Rogaland Elektromontørforening avholdes 2. november i Folkets Hus, møtet starter kl. 09.00. Tariffoppgjøret 2018 og arbeidslivskriminalitet er saker som vil bli behandlet Innkallingen er sendt til klubbenes representanter. Alle medlemmer har møte og talerett, men bare representantene har stemmerett.

Les mer
  • Politisk storstreik 28. januar 2015 kl. 14.00 - 16.00

  • Les mer