Nyheter

Forslagsfrist for faorslag til Tariffoppgjøret 2018

Tariffoppgjøret 2018 nærmer seg raskt. Det er nå tid for klubber og medlemmer til å diskuter forslag til endringer i Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK). Forslagsfristen er kl. 12.00, 4. September 2017. Forslagsfristen gjelder både forslag til endringer av LOK og forslag på representanter og vararepresentanter/observatører til landstariffkonferansen i Tromsø 9. – 12. Oktober 2015. Vi ber om at forslagene sendes til firmapost@rele.no.

Les mer

Invitasjon til LOK Kurs

Rogaland Elektromontørforening inviterer tillitsvalgte og medlemmer på kurs i Landsoverenskomsten den 23 til 25. august 2017 Kurset avholdes i Haugesund

Les mer
  • Politisk storstreik 28. januar 2015 kl. 14.00 - 16.00

  • Les mer