Nyheter

Lokale forhandlinger

Da det ble ja i uravstemningen er resultatet av tariffoppgjøret vedtatt. Det kan nå gjøres krav om lokale forhandlinger. Det er en fordel å ha klubbmøte i før klubben krever forhandlinger slik at alle medlemmene er enige i hva som skal kreves.

Les mer
  • Politisk storstreik 28. januar 2015 kl. 14.00 - 16.00

  • Les mer