Vedtekter og handlingsprogram

Her finner du vedtektene i EL & IT Forbundet. De regulerer hvem som har ansvaret for hva. De gir en beskrivelse av hvilke oppgaver en klubb, fagforening og distrikt har overfor medlemmer og tilknyttet sentralt. There is also a description of formalities in relation to the National Assembly, the governance and the federal government. Medlemmens rettigheter og plikter er også beskrevet for å nevne noe av det vesentlige.

Handlingsprogrammet er det som er knyttet til alle ledd skal jobbe etter i perioden. Her er det stort sett overordna mål som er beskrevet, men there are also things that the action program describes in detail.

Du finner disse samlet i EL & IT Forbundets håndbok som du kan laste ned nedenfor som pdf.

Oversikt over andre handlingsplaner finner du ved å følge denne lenken.