Vedtekter og handlingsprogram

Her finner du vedtektene i EL & IT Forbundet. De regulerer hvem som har ansvaret for hva. De gir en beskrivelse av hvilke oppgaver en klubb, fagforening og distrikt har overfor medlemmene og forbundet sentralt. Det er også en beskrivelse over formaliteter i forhold til Landsmøte, landsstyret og forbundsstyret. Medlemmenes rettigheter og plikter er også beskrevet for å nevne noe av det vesentlige.

Handlingsprogrammet er det som forbundet i alle ledd skal jobbe etter i perioden. Her er det stort sett overordna mål som er beskrevet, men det finnes også saker som handlingsprogrammet beskriver detaljert.

Du finner disse samlet i EL & IT Forbundets håndbok som du kan laste ned nedenfor som pdf.

Oversikt over andre handlingsplaner finner du ved å følge denne lenken.