Studieutvalget

Studieutvalget

Reidar Skjold

Leder

reidar.skjold@haugnett.no

Alexander Olsen

Medlem

Einar Kristiansen

Medlem

Laurids Jørgensen

Medlem

Lauritz Slåttebrekk, Aibel

Varamedlem

Anne Margrethe Værnes

Varamedlem