Oljeutvalget og anleggsutvalget

Leif - Egil Thorsen, Aker Solutions MMO

Leder

lei-egil.thorsen@akersolutions.com

93439162

Bjørn Gunnar Risa, Aibel

Medlem

Espen Klimek, IKM Elektro

Medlem

Cato Vehusheia, Semco Maritim

Medlem

Peter Strand, Apply Sørco

Medlem

Odd Jarle Roaldkvam, Maritim GMC

Medlem

Peter Ørum Andersen, OneCo Solutions

Medlem

Hreidar Eyfjord, Swire Oildfield Services

Medlem

Alf Jørgensen, Aker Solutions

Varamedlem

Torleiv Erdal, Aker Solutions

Varamedlem

Jørgen Anderson, IKM Elektro

Varamedlem

Lars Mo, IKM Elektro

Varamedlem

Alf Roar Helvik, Aibel

Varamedlem

Lauritz Slåttebrekk, Aibel

Varamedlem

Erdogan Cayli, Apply Sørco

Varamedlem

Ronny André Mienna. Apply Sørco

Varamedlem

Andre Haavik, Maritime GMC

Varamedlem

Oscar Emil Stenheim, Maritime GMC

Varamedlem

Tommy I. Myklebust, OneCo Solutions

Varamedlem

Thomas Knudsen, Swire Oilfield Services

Varamedlem