Landsstyret

Øivind Wallentinsen

1. representant

Leif-Egil Thorsen

2. representant

Christopher Fagerland

3. representant

Lauritz Slåttebrekk

4. representant

Trond Sæle

5. representant

Arne Varhaug

6. representant