Fagforeningsstyret

Fagforeningsstyret leder fagforeningen i samsvar med vedtektene, landsmøtets og årsmøtets vedtak. Lederen har den daglige ledelse av fagforeningen. Fagforeningsstyret består av minst 3, høyst 9 representanter, med minst 2 vararepresentanter.


Øivind Wallentinsen

Leder

wallentinsen@rele.no

90 89 77 03

Christopher Fagerland

Nestleder

christopher.fagerland@caverion.no

91 10 91 02

Leif-Egil Thorsen

Kasserer/Leder Oljeutvalget

leif-egil.thorsen@akersolutions.com

93 43 91 62

Svenn Åge Johnsen

Styremedlem/Leder Installasjonsutvalget

svenn.age.johnsen@lyse.net

91 16 76 21

Reidar Skjold

Studieleder/Leder Studieutvalg

reidar.skjold@haugnett.no

41 31 07 55

Alf Jørgensen

Styremedlem

alf.jorgensen@akersolutions.com

90 61 37 82

Trond Sæle

Sekretær

trond.saele@lyse.net

95 98 32 58

Thor Einar Amundsen

Styremedlem

t-eina@online.no

98 20 36 01

Torkel Risanger Ulvik

Styremedlem / ungdomsrepresentant

torkel.ulvik@helgevold.com

46 41 55 51

Arne Varhaug

1. Varamedlem / Leder HMS utvalget

arne.varhaug@sonnico.no

90 95 34 48

Torleiv Erdal

2. Varamedlem

torleiv.erdal@lyse.net

99 04 22 64

Sigurgeir Olafsson

3. Varamedlem

sgeir1@hotmail.com

90 81 72 54

Marte Bjønnes Hanslien

4. Varamedlem

marte.hanslien@hotmail.com

45 47 65 60

Erdogan Cayli

6. Varamedlem

erdogan.cayli@applysorco.no

93 41 24 63

Laurids Jørgensen

5. Varamedlem

laurids.jorgensen@bravida.no

45 90 94 66