Fagforeningsstyret

Fagforeningsstyret leder fagforeningen i samsvar med vedtektene, landsmøtets og årsmøtets vedtak. Lederen har den daglige ledelse av fagforeningen. Fagforeningsstyret består av minst 3, høyst 9 representanter, med minst 2 vararepresentanter.


Øivind Wallentinsen

Leder

wallentinsen@rele.no

90 89 77 03

Svenn Åge Johnsen

Nestleder/Leder Installasjonsutvalget

svenn.age.johnsen@lyse.net

91 16 76 21

Leif-Egil Thorsen

Kasserer/Leder Oljeutvalget

leif-egil.thorsen@akersolutions.com

93 43 91 62

Bjørn Gunnar Risa

Styremedlem

Bgrisa@hkabel.net

46504780

Reidar Skjold

Studieleder/Leder Studieutvalg

reidar.skjold@haugnett.no

41 31 07 55

Lauritz Slåttebrekk

Styremedlem

lauritz.sl@outlook.com

41409381

Alf Jørgensen

1. varamedlem

alf.jorgensen@akersolutions.com

90 61 37 82

Trond Sæle

Sekretær

trond.saele@lyse.net

95 98 32 58

Peter Strand

Styremedlem

peter.strand@hotmail.se

41387791

Torkel Risanger Ulvik

Styremedlem / ungdomsrepresentant

torkel.ulvik@helgevold.com

46 41 55 51

Arne Varhaug

2. Varamedlem / Leder HMS utvalget

arne.varhaug@sonnico.no

90 95 34 48

Torleiv Erdal

3. Varamedlem

torleiv.erdal@lyse.net

99 04 22 64

Anne-Magrethe Værnes

4. Varamedlem

ann.mikalsen@bravida.no

911 59 004

Marte Bjønnes Hanslien

5. Varamedlem

marte.hanslien@hotmail.com

45 47 65 60

Peter Ørum Andersen

6. Varamedlem

p-andersen@outlook.com

920 26 976

Maria Jacobsen

7. Varamedlem

maria.jacobsen1988@gmail.com

988 93 649