Vi holder til i Fagforeningshuset i Lagårdsveien 124 i Stavanger.

Om oss

Rogaland Elektromontørforening er en fagforening tilsluttet EL & IT Forbundet. Hovedoppgaven til fagforeningen er å ivareta og forbedre lønns- og arbeidsvilkårene til den enkelte.

Vi organiserer alle medlemmer som utfører installasjon, vedlikehold av elektriske anlegg med tilhørende anlegg for automatisering, data, telekommunikasjon og lignende, samt de medlemmer som arbeider med reparasjon og vedlikehold av elektriske/elektroniske apparater og utstyr.

Rogaland Elektromontørforening har et godt utbygd organisasjonsapparat med klubber på hver arbeidsplass som ivaretar medlemmene i deres arbeidssituasjon.

Rogaland Elektromontørforening har kontor i Stavanger og Haugesund med hele Rogaland fylke som ansvarsområde. Vi har 3 fast ansatte medarbeidere samt en leder på heltid som kontinuerlig arbeider for medlemmenes rettigheter og interesser.