Videregående Kurs for tillitsvalgte

EL & IT Rogaland inviterer til

Videregående kurs for tillitsvalgte den 22 og 23. november 2018

Kurset avholdes på Residence Hotell i Sandnes og ha følgende tema:

  • Tillitsvalgte og klubbens gjennomslagskraft
  • Nye lovbestemmelser om innleie fra bemanningsbyrå
  • Den teknologiske utviklingen og fremtiden for våre fag
  • Personvern og ytringsfrihet
  • Velgerne velger, men kapitalen bestemmer
  • Tariffoppgjøret 2019
  • Verving og medlemspleie

NB! De videregående kurset som EL & IT Rogaland arrangerer prøver å ta opp tidsaktuelle saker, slik at disse kursene er nye hver gang, og ikke en gjentakelse av forrige videregående kurs. Dette betyr at alle kan delta på disse kursene.

 Kurset dekkes med tapt arbeidsfortjeneste.