Velkommen til Lærlingemøter Stavanger, Haugesund og Sauda 26. - 28. september 2017

Velkommen til Lærlingemøter Stavanger, Haugesund og Sauda 26. - 28. september 2017.

Lærlingemøtene holdes i Stavanger tirsdag 26. september, Haugesund 27. september og Sauda 28. september. Alle møtene starter kl 16:00. Det vil bli servert mat fra åpningen. Alle lærlinger er velkommen, organisert eller ikke. Gjelder lærlinger i alle halvår. Tillitsvalgte ønskes velkommen. Vi ønsker tilbakemelding på et ca antall som  vil delta. 

Les invitasjonen nederst (Stavanger til venstre)