Ungdomskurs i Rogaland Elektromontørforening. Avholdes i Sandnes 4. - 6. november 2015

Ungdomskurs 4. - 6. november 2015 - Sandnes.

Vi inviterer til Ungdomskurs 4. - 6. november 2015. Kurset avholdes i Sandnes. Kurset tar for seg medlemsfordeler, avtaleverk, rettigheter og plikter, permitteringer og permisjon, arbeiderhistorie. Alt på kurset blir dekket med reise, opphold og tapt arbeidsfortjeneste.

Husk påmeldingsfristen 16. oktober 2015.