Trondheimskonferansen 2018

TRONDHEIMSKONFERANSEN

FELLES KAMP FOR ARBEID OG FAGLIGE RETTIGHETER

i Trondheim 26. – 28. januar 2018 

Scandic Lerkendal, Klæbuveien 127 ved Lerkendal stadion

 

Påmeldingsfrist: Torsdag 7 desember

Til Rogaland Elektromontørforening e-post wallentinsen@rele.no
Styret i Rogaland Elektromontørforening vil på sitt styremøte den 8. Desember ta ut deltakerne som fagforeningen sender på konferansen. De som deltar vil reise opp fredag morgen slik at de også kan delta på aktiviteten/konferansene som arangeres på dagen den 26. januar

Program

Fredag 26. januar

Kl. 15.30       Innsjekking / registrering

Kl. 17.30        Kulturinnslag v/ ………………….

Kl. 17.55       Åpning / velkommen v/ John-Peder Denstad, leder LO i Trondheim

Kl. 18.10        Konstituering  

Kl. 18.20       Innledninger

TEMA: HVORDAN HINDRE AT FRAMTIDAS ARBEIDSLIV GJENSKAPER FORTIDAS ARBEIDSLIV - 1860 = 2018?

Innledere:

Stein Stugu, rådgiver i De Facto, kunnskapssenter for fagorganiserte

Joachim Espe, leder av Felles­forbundet avd. 605 Rørleggernes Fagforening

Sara Bell, leder av Fagforbundet Bergen avd. 056

Lørdag 27. januar

Kl. 09.00       Allsang i plenumssal

Kl. 09.20        ”Åpen fagligpolitisk time” – fokus på faglig solidaritets­arbeid og aktuelle lokale kamper.

 

Kl. 10.40       Innledninger

TEMA: HVORDAN IVARETA EN NASJONAL LANGSIKTIG STRATEGI OM AT NORSK KRAFT SKAL VIDEREFOREDLES I INDUSTRIPRODUKSJON I VÅRE LOKALSAMFUNN?

Innledere:

Hogne Hongset, tidligere informasjonssjef i Statoil og spesialrådgiver i Industri Energi.

Mads Løkeland, leder av Naturvernforbundet i Orklaregionen

 

Kl. 11.20       Innledninger

TEMA: HVORDAN FØRE EN PROGRESSIV NASJONAL INDUSTRIPOLITIKK SOM SIKRER FULL SYSSELSETTING, MILJØ, KOMPETANSE OG ORDNEDE ARBEIDSFORHOLD I BEDRIFTENE?

Innledere:

Erik Lindeberg, tidligere sjefs­­forsker ved Avdeling for seismikk og reservoartekno­logi SINTEF Petroleums­forskning

Anne Berit Aker Hansen, 1. nestleder Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Jørn-Henning Eggum, forbundsleder i Fellesforbundet

Kl. 15.50       Innledning

TEMA: EN NY KURS FOR FRAMTIDA.

Strategi for å mobilisere fagorganisasjonen til innsats for å utvikle og styrke venstresidas politiske makt – hva må gjøres etter LO-kongressen 2017 og Stortingsvalget 2017?

Innleder:

Are Tomasgard, LO-sekretær, LO i Norge

 

Søndag 28. januar

Kl. 09.00       Allsang i plenumssal

Kl. 09.15       Innledninger

TEMA: ETTER LO-KONGRESSEN 2017 - HVORDAN SIKRE RETTFERDIGE OG SOLIDARISKE PENSJONSORDNINGER – TARIFFOPPGJØRET 2018?

Innledere:

Svein Åge Samuelsen, leder av Rettferdig pensjon – gjen­reis AFP / 1. nestleder / sekretær LO i Trondheim

Gudrun Høverstad, Forsvar offentlig pensjon / 2. vara for­bundsstyret NTL

Svein Olav Aarlott, forhand­lingsleder Fagforbundet Trondheim

Kl. 13.45       Avslutning med Internasjonalen

 

Arrangør:          LO i Trondheim

KONFERANSER / SEMINARER FØR TRONDHEIMSKON­FER­ANSEN 2018

 

FORMØTE TRONDHEIMSKONFERANSEN

Fredag 26. januar 2018.

EU møter Brexit, EØS møter arbeidslivet

Arr: LO i Trondheim, LO i Oslo, Faglig utvalg Nei til EU og Sør-Trøndelag Nei til EU.

I forkant av Trondheimskonferansen 2018 inviterer Faglig utvalg i Nei til EU i samarbeid med LO i Oslo, LO i Trondheim og Sør-Trøndelag Nei til EU til faglig formøte.

Fredag 26. januar 2018, kl. 10.00 – 15.00

Scandic Lerkendal, Klæbuveien 127 v/ Lerkendal stadion

 

Program.

Kl. 10.15       Einar Haakaas – Svartmaling – kriminelle bygger Norge

Kl. 11.15       Kate Hoey – Brexit etter halvannet år. Spørsmål.

Kl. 12.15       Lunsj.

Kl. 13.00        Overlever norsk transportnæring EUs nye mobilitetspakke? Lars Johnsen

Kl. 13.25        Overlever norsk kraftkrevende industri kombinasjonen nye strømkabler ut av landet og EUs energiunion med overføring av suverenitet til EUs energibyrå. Arne Byrkjeflot.

Kl. 13.50        Verftssaken og revisjon av utstasjoneringsdirektivet? Er reise, kost og losji berget? Line Eldring forespurt, ikke bekreftet.

Kl. 14.15       Debatt

Kl. 15.00       Slutt

Kate Hoey, sentral i Grasrotaksjonen for Brexit, gjenvalgt til parlamentet for Labour i juni 2017, tidligere juniorminister for sport.

Einar Haakaas, journalist i Aftenposten, har gitt ut boka Svartmaling – kriminelle bygger Norge.

Lars Johnsen, forbundsleder i Norsk Transportarbeiderforbund.

Arne Byrkjeflot, leder Trondhjems Kjemiske, bakgrunn som tillitsvalgt på smelteverk.

Line Eldring er rådgiver i Fellesforbundet, forespurt, men ikke bekreftet.

 

Møtet er gratis og åpent for alle interesserte.

Påmelding innen fredag 19. januar 2018 til http://loit.samdahls.no/euseminar/    

For nærmere informasjon:

Heidi Larsen, tlf. 988 12 367

Arne Byrkjeflot, tlf. 911 02 807

 

 

INTERNASJONALT FAGLIG SEMINAR.

Fredag 26. januar 2018.

Arr: LO i Trondheims internasjonale utvalg

I forkant av Trondheimskonferansen 2018 arrangerer internasjonalt utvalg i LO i Trondheim seminar

Tid: Fredag 26. januar 2018, kl. 11.00 – 15.00.

Sted: Scandic Lerkendal, Klæbuveien 127 v/ Lerkendal stadion

 

Tema 1: Syria-krigen og arbeidersolidaritet, hva gjør vi?

 

Innledere: Karim Essahli, leder av internasjonalt utvalg LO i Trondheim og Ingjald Gaare, leder av politisk utvalg i LO i Trondheim.  

Tema 2: Venezuela under press fra nasjonalt og internasjonalt hold.

 

Hva mener venezuelansk fagbevegelse? Status for situasjon for fagbevegelsen og befolkningen i Venezuela for øvrig.
Innleder: Leder for delegasjon fra Venezuelas fagbevegelse Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST) – (forespørres)

 

Samarbeid mellom CBST og LO i Oslo og LO i Trondheim. Inntrykk fra en faglig reise til Venezuela 2. – 10 oktober 2017.

Innledere: Anne-Kristin Araya, Øystein Ekevik, internasjonalt utvalg LO i Oslo og John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim.

 

Tema 3: LO i Trondheims samarbeid med Palestinian General Federation of Trade Unions (PGFTU) og videreføring av samarbeidet i lys av dagens situasjonen for palestinere og palestinske arbeidere.

Innledere: Representant for Norsk Folkehjelp (forespørres)

 

Lunsj-servering i pause.

Seminaret er gratis og åpent for alle interesserte!

Påmelding innen fredag 19. januar 2018 til post@loitrondheim.no

 

For nærmere informasjon, kontakt Karim Essahli, leder av internasjonalt utvalg LO i Trondheim, tlf. 938 83 328

 

UNGDOMSKONFERANSE

Fredag 26. januar 2018.

Arr: Ungdomsutvalget i LO i Trondheim.

I forkant av Trondheimskonferansen 2018 inviterer ungdomsutvalget i LO i Trondheim til konferanse

Fredag 26. januar 2018, kl. 12.00 – 15.00

Scandic Lerkendal, Klæbuveien 127 v/ Lerkendal stadion

 

Tema og innledere: Mer info kommer.

Lunsj-servering i pause.

 

For mer informasjon, kontakt leder av ungdomsutvalget i LO i Trondheim, Thomas Bakken, tlf. 936 94 159. 

 

Påmelding innen fredag 19. januar 2018 til thomas.bakken@live.no