Tariffoppgjøret 2018

Prioriteringer og hovedkrav ved tariffoppgjøret 2018.

Resultat av avstemminger til oppgjørsform og prioritet:

Samordnet oppgjør er prioritert.

Prioritering ved samordnet oppgjør:

·      Forbedre vilkårene i AFP

·      Begrense bruk av bemanningsbyråer

Prioriteringer ved forbundsvist oppgjør:

1.     Begrense bruk av bemanningsforetak

2.   §9 knyttet til forslag som gir oss bedre rotasjonsordninger

Det er LOs representantskap som vedtar oppgjørsform. Hvis vedtaket blir samordna oppgjør betyr det at LO forhandler med NHO og forhandlingene gjelder alle som er omfattet av en overenskomst som LO har med NHO. Det betyr også at alle overenskomstene har utløp 31. mars. Hvis det ikke oppnås ett resultat kan LO benytte alle som er omfattet av forhandlingene i en konflikt tidligst 1. april 2018. 

Hvis det blir forbundsvise forhandlinger betyr det at EL & IT Forbundet forhandler med Nelfo om endringer i Landsoverenskomsten for elektrofagene. Hvis det ikkke oppnås ett resultat gjennom forhandlinger og mekling kan en eventuell konflikt(streik) settes igang tidligst 15. mai. Erfaringene tilsiere at det er mer sansynlig med en eventuell konflikt at den starter i månedskifte mai/juni.