Tariffoppgjøret 2016 - styrets anbefaling til resultatet.

Styret i Rogaland Elektromontørforening har behandlet resultatet av årets lønnsoppgjør på styremøte, 2 og 3. mai 2016.
Styret anbefaler enstemmig medlemmene å stemme NEI til resultatet av årets tariffoppgjør.

Styret har gjort sin vurdering ut fra prioriteringene vedtatt på landstariffkonferansen, samt vedtaket fra EL & IT Forbundets landsstyret.

FRISTEN FOR Å LEVERE STEMMESEDDELEN TIL FAGFORENINGEN ER KL. 12.00 DEN 1. JUNI 2016.
ADRESSEN ER:  Rogaland Elektromontørforening
   Lagårdsveien 124
                                   4011 Stavanger
                                   NB!! Husk avsender.

Kommentarer på de prioriterte kravene:

Vedtak

Kravs detaljer

Oppnådd

Styrets kommentarer

1.     Prioritet:

 

Pensjon og forhandlingsrett

Kravet var å få avtalefestet tjenestepensjon slik at klubbene fikk forhandlingsrett. Dette ville resultert i at bedriftene ikke ensidig kunne fastsette hvordan tjenestepensjonen skulle endres i fremtiden.

  • Ikke innfridd.

Kravet var det øverste prioriterte etter landstariffkonferansens vedtak og at det ikke ble oppnådd noe i forhold til kravet er negativt. Frontfagets resultat på tjenestepensjon førte til at det ble vanskelig å få til et resultat på dette kravet.

2.     Prioritet

 

§ 9, Forbedre rotasjonsordninger på landanlegg

For å få til forbedringer i rotasjonene var kravet å redusere hjemreisefrekvensen i § 9E fra 2 til 1 uke og forbedre § 9F ved å legge mer ”elementer” inn i bestemmelsen som klubb og bedrift kunne benytte for å lage gode rotasjonsordninger.
  • Ingen krav ble innfridd, med unntak av ett lite krav ang. full ”tur” uten innarbeiding hvis man kommer for sent etter å ha reist etter bedriftens reiseopplegg.

Dette ble egentlig hovedprioritet siden tjenestepensjon egentlig ble ”parkert” i frontfaget. På dette spørsmålet er arbeidsgiverne helt avvisende til å komme oss i møte med reelle forbedringer. Slik saken står nå, må § 9 prioriteres på topp og forhandlingsutvalget må følge opp. På et topprioritert krav må medlemmene være klar til å streike, hvis nødvendig, for å få forbedringer.

3.     Prioritet:

 

Flytte økonomi fra § 3E til § 3A

Hovedhensikten med dette kravet var å heve satsen i § 3A med ”penger” som allerede” var gitt av bedriftene tidligere.

  • Ikke Innfridd §3A fagarbeidersatsen ble hevet med kr. 5,32. Et snitt på ca. kr. 3,50 ”friske” penger.

Det ble ikke flyttet økonomi fra § 3E til

§ 3 A slik som vedtatt på LTK.

Økningen på § 3A ble et resultat av at det ble flyttet verdier fra § 3C til § 3A som også er ”penger” som arbeidsgiverne har gitt oss tidligere. § 3C ble redusert med ett prosentpoeng, i tillegg ble § 3A tilført i snitt ca. kr. 3,50, dette tallet varierer alt etter hvor den enkelte er på § 3C skalaen.

Stramme inn adgangen til midlertidige ansettelser

Her krevde vi at midlertidige ansettelser kun skulle kunne foretas etter avtale med tillitsvalgte.

  • Kravet ble ikke innfridd.

Kravet om avtalerett for tillitsvalgte var viktig sett i forhold til at Stortingsflertallet endra arbeidsmiljøloven slik at det er anledning til å ansette midlertidig på generelt grunnlag i inntil 12 mnd.