Tariffoppgjøret 2016 - LOK - Dag 5 av forhandlingene

Tariffoppgjøret 2016 - LOK - Dag 5 av forhandlingene.

 

Kl 10 30:

Forhandlingene er fortsatt i gang.