Tariffoppgjøret 2016 - LOK

Tariffoppgjøret 2016 - LOK (25.4 - 29.4 2016)

Dag 4 av forhandlingene er over. Det er fortsatt ikke enighet om ny tariffavtale (LOK). 

Da venter vi i spenning på siste dag av forhandlingene (fredag 29.4.2016) om det kan bli enighet og ny avtale.