Styret i Rogaland Elektromontørforening anbefaler NEI

STYRET I ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING ANBEFALER MEDLEMMENE Å STEMME NEI TIL RESULTATET AV ÅRETS TARIFFOPPGJØR

Hovedkravet i årets oppgjør var forbedringer i AFP-ordningen med ett ”slitertillegg” for de som må gå av tidlig tette flere hull for de  som uforskyldt faller ut av ordningen. Dette kravet var også hovedgrunnen til at oppgjøret ble forhandlet mellom LO-NHO.

Hva er oppnådd:

  • Arbeidsgiverne bidrar ikke med ett øre ekstra inn i ordningen.
  • Enighet om å utrede endringer innenfor en del forutsetninger. Det er alt for uvisst hva som blir resultatet av en slik utredning. Dette resultatet har vi heller ikke streikerett på.
  • Bistanden fra regjeringen ser ikke ut til å tilføre AFP ordningen mer økonomi.
  • Sluttvederlagsordningen avvikles og arbeidsgiverne slipper å betale inn til ordningen etter 2023.
  • Det såkalte ”slitertillegget” finansieres av sluttvederlagsordningen som dermed avvikles, i tillegg er nivået på ”slitertillegget” for lavt.
  • Det vil være anledning til å være sykemeldt lengre enn det er i dagens vilkår, men arbeidstakerne må fortsatt være ansatt for å få AFP
  • Forbedringen av vilkårene for å kunne få AFP ved konkurs eller hvis arbeidstakeren blir oppsagt ser ut til å være sterkt overdrevet.
  • Kravene knyttet til obligatorisk tjenestepensjon ble ikke innfridd.
  • 1,3 kroner i generelt tillegg. Dette fører ikke til økt kjøpekraft for «alle».

Med bakgrunn i at vi gikk inn i tariffoppgjøret med krav om forbedringer i AFP-ordningen anbefaler styret i Rogaland Elektromontørforening at du stemmer NEI til årets resultat av tariff forhandlingene.

Uansett er det viktig at du bruker din stemmerett.