Støtteuttalelse til de streikende i Kaefer Energi

Støtte til de streikende ISO arbeiderne i Kaefer Energy

Rogaland Elektromontørforening gir sin fulle støtte til de streikende ISO-arbeiderne i Kaefer Energy. Rogaland Elektromontørforening diskuterte og behandlet denne saken på sitt representantskap den 2. november 2017.

Vi gir vår fulle støtte til våre kamerater i Kaefer Energy AS i deres lønnskamp.

 Våre arbeidskamerater i Kaefer Energy AS er i dagsing. Deres kamp er en lovlig arbeidskamp i henhold til Industrioverenskomsten.

 ISO-bransjen har vært blant de lavest betalte arbeidstakerne i oljeindustrien i mange år. Bransjen er preget av lønns- og arbeidsvilkår som ikke er verdig norsk oljeindustri. I tillegg er sosial dumping og unngåelse av likebehandlings-prinsippet et utbredt problem i denne bransjen.

 Ledelsen i Kaefer Energy har møtt arbeidstakernes rettferdige krav og lovlige aksjon, med omfattende innleie av personell. Dette tar vi på det sterkeste avstand fra, noe som vi mener er like forkastelig som streikebryteri.

 Vi støtter de Kaefer-ansatte full ut i deres kamp for rettferdige lønns- og arbeidsvilkår. Ingen må leve med å være fastlåst til lønnsgulvet i en minstelønnsavtale, enda mindre med de belastende arbeidstidsordningene og helsefarene ISO-oljearbeiderne blir eksponert for.

 ISO-arbeiderne fortjener langt bedre vilkår enn i dag. Vi oppfordrer samtidig alle andre fagforeninger til å støtte opp om de Kaefer-ansatte på alle mulige måter.

 Rogaland Elektromontørforening oppfordrer hele fagbevegelsen til å støtte opp om denne kampen!