Streikemarkering 9. august

Markering for Traftec den 9. august

Tidlig om morgenen, før arbeidsfolket svingte inn i Orstadveien for å starte dagen arbeidsøkt var de streikende Traftec-elektrikerne på plass med plakater og løpesedler for å informere om deres pågående konflikt for tariffavtale i Traftec.

Det ble gitt informasjon og delt ut løpesedler til de passerende bilene. 

Streiken har nå pågått siden 18. juni, og det er fremdeles ingen bevegelse i konflikten. Bedriften nekter å imøtekomme de streikenes legitime krav om tariffavtale i bedriften. Samtidig benytter bedriften seg av streikebryteri.

De Traftec-streikende fikk hjelp av medlemmer fra Rønning, Bravida, og Aker på denne markeringen. Vi sender derfor en stor takk til dem. Traftec-klubben trenger all den støtte vi kan gi for å vinne denne konflikten. Totalt var det 13 personer fremmøtt for markeringen.