Stortingsvalget - partiene har svart

Spørsmål til partiene før Stortingsvalget 2017


Ett samarbeid mellom
Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag
Heismontørenes Fagforening
Rogaland Elektromontørforening
Elektromontørenes Forening Oslo og Akershus
Elektroarbeidernes Fagforening Hordaland/Sogn og Fjordane

 

Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet har ikke besvart henvendelsen.
Miljøpartiet De Grønne opplyser at de beklageligvis ikke har kapasitet til å svare.

 

I dag er elektrofagene lovbeskyttet, ved at det stilles kvalifikasjonskrav til de som skal utføre arbeid på elektriske anlegg. Mener dere at elektrofagene fortsatt skal ha denne beskyttelsen?

Senterpartiet: JA

Rødt: JA

Sosialistisk Venstreparti: JA

Kristelig Folkeparti: JA

Arbeiderpartiet: JA

 

I dag kan en person som jobber som elektriker i et EU/EØS land søke om godkjenning til å få jobbe selvstendig i Norge. Mener dere at en elektriker som er utdannet i et EU/EØS land (2-3 år) er like kvalifisert til å utføre selvstendig arbeid på elektriske anlegg i Norge, som en elektriker med norsk fagbrev (4,5 år)?

Senterpartiet: NEI

Rødt: NEI

Sosialistisk Venstreparti: NEI

Kristelig Folkeparti: Hvorvidt vedkommende er kvalifisert til å utføre denne typen arbeid, må være en faglig vurdering som gjøres av de instansene som gir denne godkjenningen.

Arbeiderpartiet: Nei. Vi ønsker å legge til rette for at flere utenlandske arbeidere får avlagt norsk fagbrev, gjerne ved at deler av utdanninga deres fra hjemlandet godkjennes. Dette må imidlertid gjøres på en faglig forsvarlig måte.

 

I dag kan «hvem som helst» jobbe i mobilnettet, nødnettet eller fibernettet så lenge de har et kursbevis. Mener dere at Telekommunikasjonsmontører (bygger/vedlikeholder nett for internett, mobil, nødnett osv.) skal dekkes av en tilsvarende lovbeskyttelse som elektrofagene?

Senterpartiet: JA

Rødt: JA

Sosialistisk Venstreparti: JA

Kristelig Folkeparti: Dette har vi ikke diskutert grundig i KrF i det siste, men vi er åpne for innspill og argumenter.

Arbeiderpartiet: JA

 

I dag er det ikke krav til elektrofagbrev for de som bygger og vedlikeholder det elektriske anlegget på «maskiner». Mener dere at den elektriske installasjonen på og i tilknytning til for eksempel bagasjebånd på flyplasser skal kunne utføres av personer uten elektrofagbrev?

Senterpartiet: NEI

Rødt: NEI

Sosialistisk Venstreparti: NEI

Kristelig Folkeparti: Dette har vi ikke diskutert grundig i KrF i det siste.

Arbeiderpartiet: Dette har vi ikke tatt stilling til.

 

Hvordan sikrer man at elektrofagarbeidere som leies ut av bemanningsbyråer faktisk har de kvalifikasjonene som er lovbestemt?

Senterpartiet: Bemanningsforetak må bare brukes ved midlertidig arbeid slik loven var før Høyre-regjeringa endra den. Videre må arbeidsmiljøloven også strammes opp ved at paragraf 14-12 (2) strykes. Derved vil lovlig bruk av bemanningsselskaper innskrenkes kraftig. Sp har foreslått dette i Stortinget, men er blitt nedstemt av H/FrP/V/KrF og Ap! Dette kravet støttes av stadig flere fagforeninger.

Rødt: For det første bør folk være fast ansatt og ikke midlertidig ansatt via et bemanningsselskap. Vi ønsker å forby kommersielle bemanningsselskaper. For det andre må innleiebedriften sørge for at det er kun kvalifisert arbeidskraft som benyttes, altså bruke folk med elektrofagbrev. Har man ikke de nødvendige kvalifikasjonene er man å anse som ufaglært og må arbeide under tilsyn. Dette må fremkomme i FEK.

Sosialistisk Venstreparti: Vi har programfestet at SV vil «Få de kommersielle bemanningsbyråene ut av arbeidslivet. Vikarbyrå skal bare være tillatt i visse tilfeller, slik regelverket var før år 2000».

Kristelig Folkeparti: De som leier inn arbeidere, bør ha et ansvar for å sjekke kvalifikasjonene til vedkommende for eksempel gjennom kontakt med bemanningsbyrået. Øvrig sjekk og kontroll bør utføres av de instansene som har ansvaret for denne typen tilsyn, uavhengig av om elektrofagarbeideren er ansatt eller innleid.

Arbeiderpartiet: Vi ser mange lov- og regelbrudd i norsk arbeidsliv, ikke minst i tilknytning til bemanningsbransjen. Vi vil både regulere og håndheve regelverket strengere.