Solid nei i fagforeningen uravstemningen men 76.6 prosent ja i hele LO-NHO området

Det ble ja flertall i utavstemningen i LO-NHO oppgjøret.

76,6 prosent av de som stemte, stemte og mens 21 prosent stemte nei. Deltakelsen var på 53,7 prosent. 

Resultatet i Rogaland Elektromontørforening, der ble det et solid nei flertall med 80,29 prosent av de som stemte, stemte nei. 17,83 prosent stemte ja og vi hadde en deltakelse på 66,79 prosent.

Det imidlertid også Ja-flertall blant EL og ITs medlemmer sett under ett.
EL og IT Forbundet gjennomførte uravstemning hvor medlemmer fra seks overenskomster, en felles overenskomst og en HK-overenskomst deltok.

Stemmeberettigede 20 445 (100 pst)
Antall stemmer: 11 094 (54,26 pst)
Antall ja: 6089 (54,97 pst)
Antall nei: 4769 (42,99 pst)
Antall blankt: 227 (2,05 pst)