Årsmøte i Rogaland Elektromontørforening 26. mars

Representantskapets medlemmer og                                                            

klubbtillitsvalgte

 

 

 

Foreløpig innkalling til årsmøtet i Rogaland Elektromontørforening 2015.

 

Årsmøte i Rogaland Elektromontørforening vil bli avholdt den 26. mars i Stavanger.

 

Foreløpig saksliste

1.     Godkjenning av møteinnkalling

2.     Konstituering

3.     Beretninger

4.     Regnskaper

5.     Innkomne forslag

6.     Landsmøtet i EL & IT Forbundet

7.     Tema: er pr. Dato ikke fastsatt.

8.     Saker til representantskapet i EL & IT forbundet distrikt Rogaland

9.     Budsjett for 2015

10.  Valg

11.  Avslutning

 

 

Forslag til årsmøtet sendes til Rogaland Elektromontørforening, Lagårdsv. 124, 4011 Stavanger, e-post: firmapost@rele.no eller faks 51 84 04 80.  Forslagsfristen er 19. februar 2015