Protokoll diettsatser LOK §9 og Offshoreavtalen

Det ble avholdt møte mellom EL & IT Forbundet og Nelfo den 18. januar 2018 angående endringer i Statens satser for godgjørelse for kost og losji jfr. LOK §9K og Offshoreavtalen pkt. 4.8.1

Satsene gjelder fra 1. januar 2017.

Nedenforstående dokument inneholder protokollen.