Nye lønnssatser gjeldende fra 1. mai 2017

EL & IT Forbundet og Nelfo har regulert lønnssatsene i Landsoverenskomsten for elektrofagene i hht. §15. Reguleringen er i hht. statistikk slik at det har ikke vært forhandlinger mellom partene. I tillegg så er ogsa denne avtalen omfatta av LO-NHO oppgjøret, slik at resultatet på kr. 0,50 gjelder også for denne overenskomsten fra 1. april. Fra 1. mai får vi da den reguleringen som er avtalt i § 15 i overenskomsten. Grunnlønna for fagarbeider øker da med kr. 311,- inkludert de kr. 0,50 fra LO-NHO oppgjøret. Dokumentene som ligger nedenfor er protokollene mellom partene og de nye lønnssatsene. NB! Husk at alle tillegg som er en prosentsats av LOK § 3A også øker.