Lokale forhandlinger

Resultatet av årets tariffoppgjør er vedtatt, da det ble ja i uravstemningen.

Nå er det tid for lokale forhandlinger.

Før klubben krever lokale forhandlinger med bedriften er det alltid lurt å ha klubbmøte slik at medlemmene får ta del i hva som skal kreves. Dette gjør også at alle medlemmene vil stå bak kravene som fremmes av klubben.

Det har også i år gått rykter om at bedriftene ikke vil forhandle. I teksten under går det frem hva EL & IT Forbundet og Nelfo er enige om når det gjelder lokale forhandlinger. 

Om forhandlinger på LOK § 3E

Det har vært reist spørsmål ved om det kan kreves forhandlinger på § 3E-avtalene i den enkelte bedrift etter at årets tariffoppgjør innen området LO/NHO er avsluttet.
Forbundet har i samtale med Nelfo fått bekreftet at partene har en felles forståelse av at det kan kreves forhandlinger og at disse da skal gjennomføres.
I årets tariffoppgjør har LO og NHO lagt til grunn at det blir en lønnsutvikling i den enkelte bedrift i tillegg til det generelle tillegget beregnet til 1,2 prosent (såkalt lønnsglidning) i gjennomsnitt. For Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK) kan dette kun tas ut i § 3E i overenskomsten.
I § 3E pkt. 4 er det beskrevet at forhandlingene kan starte når tariffoppgjøret er gjennomført og at disse normalt skal være avsluttet innen 15. september.
I punkt 5 forutsettes det at endringer i avtalene krever at det er enighet på bedriften.