Kurs Inn- og Utleie og midlertidig ansatt

 

KURSPROGRAM

 

”Inn- og utleie og midlertidig ansettelse”

Folkets Hus Haugesund

20. Februar 2018

   

 

program

 

Tider

Tema og innledere

 

08:30 – 09:00

 

Fremmøte

Velkommen

-       Bli kjent

-       Gjennomgang av program og metode brukt i kurset

-       Forventinger

-       Reiseregninger og praktiske forhold

 

 

 

09:00 – 10:00

 

 

 

 

 

   Sysselsetting i bedriftene

-       Situasjonen i egen bedrift

-       Innleie kontra ansettelse

-       Fast eller midlertidig ansettelse

 

   Innleder/ansvar: John Helge og Geir Ove

 

 

10:00 – 10:30

 

   Hvordan tenker bedriftene

I forhold til:

-       Den ansatte

-       Fast eller midlertidig

-       Innleie

-       Utsettelse av arbeid

 

   Innleder/ansvar: Geir Ove

 

10: 30- 11:30

 

   Ansettelsesformer

-       Fast ansatt

-       Midlertidig ansatt

-       Arbeidsmiljølovens bestemmelser

-       Avtaleverket

-       Muligheter med å gå til sak

 

   Innleder/ansvar: John Helge

 

 

11:30 – 12:00

 

   Lunsj

 

12:00-14:00

 

   Inn og utleie

-       Innleie fra bemanningsbyrå

-       Innleie fra produksjonsbedrift

-       Bortsetting av arbeid (entreprise)

-       Lov og avtaleverk

-       Lønn ved innleie fra bemanningsbyrå

-       Lønn ved innleie fra produksjonsbedrifter

-       Allmenngjøring

-       Protokoll

 

Ansvar: Geir Ove og John Helge

 

 

14:00-15:00

 

   Andre spørsmål og tema

 

 

15:00-

  

   Avslutning og hjemreise