Kurs - Hard HR

Tillitsvalgte og medlemmer inviteres til kurs den 6 og 7. juni 2018

Kurs i hvordan å møte bedriftenes nye måte på å behandle tillitsvalgte og medlemmer gjennom en Hard HR-politikk.

Vi opplever et stadig råere arbeidsmarked, hvor tillitsvalgte og ansatte presses, trakasseres og ignoreres av en stadig tøffere politikk fra våre arbeidsgivere,
Vi har fått mange flere midlertidig ansatte, flere innleide og større deler av vårt arbeid settes bort til andre (gjerne billigere aktører), noe arbeidsgiverne kaller et mere og fleksibelt arbeidsmarked.
De ansatte blir i høyere grad utsatt for overvåking, måling og et stadig press på å yte mer.
Lønnsforhandlinger blir enkelte plasser erstattet med karaktersetting av den enkelte, som skal bestemme lønnsnivået til den ansatte.
Denne omleggingen skjer ofte i små skritt, slik at de tillitsvalgte ikke skal legge merke til det.

EL & IT Forbundet ønsker å starte en motoffensiv mot denne «Amerikaniseringen» av våre arbeidsplasser.

For å gjøre dette kjører vi kurs for tillitsvalgte og medlemmer i:

Hard HR

Avholdes på Quality Residence Hotell I Sandnes den 6 og 7. juni 2018.
Det betales tapt arbeidsfortjeneste.

Påmeldingsfrist er det 28. mai 2018.

Meld dere på i dag til elogit.rogaland@rele.no eller telefon 48 31 27 51

Se vedlagt invitasjon