Invitasjon til Oslo konferansen 2017

INVITASJON TIL OSLO-KONFERANSE 2017

EL og IT Forbundet, Distriktene Nordland, Oslo/Akershus, Trøndelag og Rogaland, konsernutvalget i Telenor, Klubb Relacom, IKT Bransjens Fagforening, Rogaland Elektromontørforening, Elektromontørenes Forening Oslo og Akershus og Heismontørenes Fagforening inviterer medlemmer i distrikter, fagforeninger og klubber til konferanse i Oslo.

Konferansen starter 29.08.17 kl 10.00 og avsluttes 30.08.17 kl 14.00.

KONFERANSEN AVHOLDES PÅ

Røde Kors Konferansesenter, Hausmannsgt. 7

Konferansens innhold:

Tirsdag 29. august

 

Kl. 10.00         Åpning

 

Kl. 10.20         Stortingsvalget 2017

Innledere:        Marianne Marthinsen, AP, (ikke endelig avklart)

Snorre Valen, SV

Bjørnar Moxnes, Rødt, (ikke endelig avklart)

Sigbjørn Gjelsvik, SP

 

Kl. 12.00         Paneldebatt, Ida S. Wangberg, Manifest, debattleder.

 

13.15 – 14.00 Lunsj

 

14.00 – 16.00 Arbeidslivskriminalitet

Innledning:   A-krim, (Ikke endelig avklart).

                       Byggpatruljen, Jan Ole Evensen og Joakim Espe

                       Gruppearbeid

16.00 – 17.30 Pause

17.30 – 19.30 Åpent Kveldsmøte

Oslo-modellen – innhold - praktisering – konsekvenser ved brudd

Robert Steen (AP), finansbyråd i Oslo

 

Joakim Espe, Rørleggernes fagforening avd. 605

 

Paneldebatt, Debattleder Morten Svendsen

 

 

20.00              Middag – Justisen  

https://www.google.no/maps/place/Justisen/@59.9146871,10.7449018,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46416e62f8f18d79:0xe358f3f9b514b863!8m2!3d59.9146871!4d10.7470905

 

 

 

 Onsdag 30. august

 

Kl.09.00 – 11.30 Angrep på tillitsvalgte - Kampen for ett organisert arbeidsliv.

 

-       Kort innledning fra tillitsvalgte som har vært involvert i situasjoner der tillitsvalgte har blitt utsatt for angrep fra bedriften. Det vil være saker fra Evry, Kone, Sønnico og Atea.

-       Innledning fra Forbundsleder Jan Olav Andersen og LO

 

-       I bedrifter som er fagforenings fiendtlige - hva kan gjøres for å redusere presset på tillitsvalgte når det fremmes krav om tariffavtale

-       I saker som går direkte på tillitsvalgte –kan eventuelle tvistebehandling gjennomføres raskere, hva skal til. Hvordan kan den/de tillitsvalgte støttes i perioden saken(e) pågår. Støtten må være synlig både for den/de tillitsvalgte og bedriften.

-       Hvordan sikre og beholde den sentrale støtten, mens saken(e) pågår selv om den /de tillitsvalgte blir utsatt for ”drittpakker”

-       Hvordan engasjer medlemmene og andre klubbtillitsvalgte i disse sakene

 

Plenumsdebatt og oppsummering.

 

KL. 11.30 Tariffoppgjøret 2018

Innleder (ikke endelig avklart)

 

            Plenumsdebatt

            Gruppearbeid, oppsummering gruppearbeid og debatt

 

Kl. 13.50         Avslutning

Kl. 14.00         Lunsj  

 

 

 

Påmelding sendes til firmapost@rele.no innen 14. August. Hvis det er flere påmeldinger fra hver klubb ber vi om at klubbene sender påmeldingene i prioritert rekkefølge.

 

Spørsmål ang. konferansen eller påmelding rettes til Øivind Wallentinsen wallentinsen@rele.no eller Geir Ove Bernhoff bernhoff@rele.no