Invitasjon til LOK Kurs

Rogaland Elektromontørforening inviterer tillitsvalgte og medlemmer på kurs i Landsoverenskomsten den 23 til 25. august 2017.

Kurset avholdes på Scandic Hotell i Haugesund

Meld deg på til: firmapost@rele.no 

Telefon: 51 84 04 50

Påmeldingsfrist er: 7. august 2017

Kurset dekkes med tapt arbeidsfortjeneste

Tema på kurset blir:

  • - Lønnsdannelse
  • - Krav om tariffavtale
  • - Forhandlinger og forhandlingsteknikk
  • - Regnskap
  • - Protokoller
  • - Lønn
  • - Arbeid og reisetid
  • - Etter og videreutdanning
  • - Overvåking
  • - Vaktordninger