Invitasjon til HMS-Konferanse

EL & IT Rogaland Inviterer til HMS-Konferanse den 17 og 18. oktober 2017

Konferansen avholdes på Quality Residence Hotell Sandnes

Målgruppen for konferansen er verneombud og tillitsvalgte med interesse for vernearbeid.

Tema på konferansen blir:

·         Arbeidslivskriminalitet

·         Arbeid i høyden

·         IA-avtalen

·         Hard HR

·         Tillitsvalgtes arbeidshverdag

·         Arbeidstakers medvirkning

·         Personvern

Konferansen dekkes med tapt arbeidsfortjeneste

Meld deg på i dag til:

Epost: elogit.rogaland@rele.no , eller telefon: 48 31 27 51

 

Påmeldingsfrist er 3. oktober 2017