Innkalling til møter for tillitsvalgte 2. og 5. mars

INNKALLING TIL MØTER FOR TILLITSVALGTE

 

Haugesund: fredag 2. Mars kl. 08.30 – 15.00, Haraldsgt. 177. 3. Etg. (parkering i paringshuset i Sørhauggt).

Stavanger: mandag 5. Mars kl. 08.30 – 15.00, Lagårdsveien 124

Klubbene kan stille med to tillitsvalgte. Disse får tapt arbeidsfortjeneste. For de av klubbene som vil delta med flere tillitsvalgte må klubben få dekket kostnadene selv.

Det er viktig at ALLE klubber stiller på møtene, enten i Stavanger eller Haugesund!

Påmelding (grunnet mat bestilling) snarest og senest innen 26. Februar.

Saksliste:

  1. Tariffoppgjøret 2018

-       Krav: Oppgjørsform, AFP, bemanningsbyrå, forbedringer i LOK §9

-       Mobilisering av medlemmene

-       Valg av streikekomite i klubbene

-       Eventuell streik – streikestøtte

2.     Sysselsettingssituasjonen.  

-       Faste og/eller midlertidige ansettelser

-       Innleie fra produksjonsbedrifter og/eller bemanningsforetak

-       Permitteringer, oppsigelser og fortrinnsrett

-       inn/utleie – kontra oppsagt personell i bedriften – fortrinnsretten

-       Verving

3.     Tillitsvalgtes/klubbens arbeidsforhold

-       hvilket regelverk må tillitsvalgte/bedrift forholde seg til

-       Klubbens økonomi – egen kontingent, tilskudd fra fagforeningen

-       medlemmenes rolle

-       engasjering og aktivisering

4.     DLE – tips DLE hvis mistanke om brudd

-       instruksen til DLE

5.     Kurs for medlemmer og tillitsvalgte

-       arbeidsoppgavene til tillitsvalgte

-       tekniske kurs

6.     Landsmøte i EL & IT forbundet 2019

7.     Eventuelt

Påmelding (grunnet mat bestilling) snarest og senest innen mandag 26. februar

Påmelding til firmapost@rele.no eller:

Geir Ove Bernhoff tlf. 91 34 02 40, bernhoff@rele.no

John Helge Kallevik tlf 90 89 77 01 jhkallevik@rele.no