Innkalling til halvårsmøte 8. november

 

Innkalling til halvårsmøtet i Rogaland Elektromontørforening 8. november 2018

Halvårsmøte starter kl. 09.00 og avholdes i Folkets hus, Stavanger

 

 

Saksliste

  1. Godkjenning av møteinnkalling
  2. Konstituering
  3. Traftec streiken
  4. Nye innleieregler, endringer i arbeidsmiljøloven gjeldene fra 01.01.2019
  5. Arbeidstid - rotasjoner
  6. Budsjett 2019
  7. DLE – hvordan arbeider DLE – hvordan følges tips opp – hva er beste måten vi kan bidra til at DLE kan gjøre en best mulig jobb
  8. Saker til representantskapet i EL & IT forbundet distrikt Rogaland
  9. Avslutning

 

Styrets forslag på dirigenter og referenter:

 

Dirigenter                                                                  Referenter

Peter Strand                                                              Geir Ove Bernhoff

Svenn Åge Johnsen                                                   John Helge Kallevik