Innkalling til årsmøte i Rogaland Elektromontørforening

Innkalling til årsmøtet i Rogaland Elektromontørforening 20. Mars 2018

 

Årsmøte i Rogaland Elektromontørforening vil bli avholdt 20. mars i Stavanger.

Møte starter kl. 09.00 og avholdes i Folkets hus, Stavanger 

Saksliste

  1. Godkjenning av møteinnkalling
  2. Konstituering
  3. Beretning for årsmøteperioden 2017-2018
  4. Regnskaper 2017
  5. Hvilke ansettelser skal arbeiderne ha, fast ansatt, Inn / utleie - bemanningsbyrå.
  6. Tariffoppgjøret 2018
  7. Innkomne forslag
  8. Saker til representantskapet i EL & IT tilknyttet distrikt Rogaland
  9. Budsjett for 2018
  10. Avslutning

 

 

 

Styrets forslag på dirigenter og referenter:

 

Dirigenter Referenter

Lauritz Slåttebrekk Geir Ove Bernhoff

Svenn Åge Johnsen, John Helge Kallevik