Innkalling til årsmøte i Rogaland Elektromontørforening

Årsmøtet i fagforeningen 15. mars 

Vedlagt ligger innkallingen til årsmøte i Rogaland Elektromontørforening 15. mars. Vi vil be om at dere sjekker i forhold til klubben deres om det er foretatt endringer på hvem som er klubbens representanter for 2014. Vi har sendt innkallingen i hht. de meldingene vi har fått fra klubbene, men siden de fleste av klubbene nettopp har hatt eller skal ha årsmøte kan det forekomme avvik. Vedlagt ligger representantskapet slik vi har registrert det og de vi har sendt innkalling til.

Årsmøtet starter kl. 09.00 og avholdes i Folkets Hus i Stavanger.

 Saksliste

1.     Godkjenning av møteinnkalling

2.     Konstituering

3.     Beretninger

4.     Regnskaper

5.     Sysselsettingssituasjonen

-       prosedyrer ved oppsigelser i bedriftene, erfaringer, presse på tillitsvalgte, press på lønns- og arbeidsvilkår

-       Permittert eller oppsagt – rettigheter og plikter overfor NAV, bedrift, klubb og fagforening

-       Tariffdumping i nedgangstid, skal vi behold seriøse bedrifter må vi sørge for at alle følger bestemmelsene i tariffavtalene

6.     Saker til representantskapet i EL & IT forbundet distrikt Rogaland

7.     Budsjett for 2016

8.     Valg – valgkomiteens innstilling blir ettersendt.

9.     Avslutning

 

 

 

 

Styrets forslag på dirigenter og referenter:

 

Dirigenter:                                                                 Referenter:

Reidar Skjold                                                            John Helge Kallevik

Trond Sæle                                                                Geir Ove Bernhoff.