Halvårsmøte i representantskapet i Rogaland Elektromontørforening

Innkalling til halvårsmøtet i Rogaland Elektromontørforening 2. november 2017.

Halvårsmøte i Rogaland Elektromontørforening vil bli avholdt den 2. november i Stavanger.

Halvårsmøtet starter kl. 09.00

Sted: Folkets Hus i Stavanger 

Foreløpig saksliste

1.     Godkjenning av møteinnkalling

2.     Konstituering

3.     Landstariffkonferansen 2017 og tariffoppgjøret 2018.

4.     Går vi mot et kriminalisert arbeidsliv også innen våre fagområder? Innleder Mia Ree Holen, Seniorinspektør i Arbeidstilsynet, erfaring fra A-krim arbeid.

5.     Saker til representantskapet i EL & IT forbundet distrikt Rogaland

6.     Budsjett for 2018

7.     Avslutning

 

Konstituering:

Styrets forslag på dirigenter og referenter:

 

Dirigenter:                                                                 Referenter:

Lauritz Slåttebrekk                                                   Geir Ove Bernhoff

Trond Sæle                                                                John Helge Kallevik