Halvårsmøte i representantskapet i EL & IT distrikt Rogaland

Halvårsmøtet i EL & IT distrikt Rogaland avholdes den 28. november 2017 i Folkets Hus, Stavanger. Møtet starter kl. 09.00.

 

Dagsorden 

1. Godkjenning av møteinnkalling

2. Åpning og konstituering

3. Innkomne forslag

4. Budsjett 2018

5. Tariffoppgjøret 2018

6. Landsstyret i EL & IT forbundet 6. og 7. desember 2017

7. Avslutning