Forhandlingene på Landsoverenskomsten (LOK) er i gang 25. april - 30. april.2016

Forhandlingene på Landsoverenskomsten (LOK) er i gang 25. april - 30. april.2016.
Det er ingenting nytt i oppgjøret. Det er satt ned ulike utvalg. Vi oppfordrer til å informere medlemmene. Velge streikekomiteer og sende de til fagforeningen firmapost@rele.no

Vi vil informere etter hvert.