Arven etter Franco – kampen om historien

Åpent møte i Folkets Hus, Stavanger, fredag ​​14. september kl. Kl. 10.00 - 14.00.

 

80 år etter borgerkrigen deler Franco fortsatt Spania i to. 
It's 80 years ago Frente Popular parliamentary elections in Spain 14 February 1936. Center left parties in Frente Popular style for elections on a moderate reform program; sosial sikkerhet, bedre beskyttelse av arbeidstakere, jordreform, offentlig utdanning og amnesti for politisk fangenskap. Menn det overordnede målet var å demokratisere republikken og hindre en fascistisk kupp. Frykten for fascsimen var vel begrunnet, få måneder etter valget gjorde offiserer og reaksjonære og fascistiske politiske opprør mot den valgte regjeringen. Kuppmakernes mål var å overta regjeringsmakta og knuse venstresiden. Jordeiere, finanseliten og den katolske kirke støttet kuppforsøket.

 

Kuppforsøket 18. juli 1936 feilet. Deler av forsvaret var lojale mot regjeringen, samtidig mobiliserte tilhengerne av folkefronten, og i 1937 ankom tusenvis av frivillige fra en rekke land for å forsvare demokratiet i Spania. This was the start of a three year long civil war, and in many ways the upturn to the Second World War. General Francos fascistiske styrker fikk straks militær- og annen hjelp fra sine fascistiske brødre i Tyskland, Italia og Portugal. Samtidig ble den lovlig valgte regjeringen utsatt for en effektiv blokkering fra vestlige demokratier, etter press fra Storbritannia og deres appeasement-politikk. Uten innblandingen utenfra i form av hjelp fra de fascistiske statene og vestens boikott av republikken, ville Franco neppe vunnet borgerkrigen.

Den spanske borgerkrigen ble utkjempet fra 1936-39, men samfunnet bærer fortsatt preg av den bitre kampen mellom fascister på høyre side og republikanerne på venstresiden. 
General Francos seirende terrorregime forfulgte og drepte systematisk tusenvis av fagforeningsfolk og sosialister, massegravene er mange, noen av dem er fortsatt uoppdagede. 
Etterkommere som ønsker å lete etter familiemedlemmer som forsvant i Franco-regimets varetekt er med få unntak henvist til hjelp fra frivillige organisasjoner. Asosiacion Para la Recuperacion de la Memoria Historica (ARMH) er den viktigste av disse organisasjonene, som gjør gjør et stort arbeid for å hjelpe pårørende i letingen etter ofrene, som ofte  ligger begravd ute på jorder, i veigrøfter, under veier eller parkerplasser.  De frivillige organisasjonene som arbeider med dette,  får heller ingen offentlig støtte, og er avhengig av og frivillig innsats og ekstern finansiering. Takket være dugnaden, hvor arkeologer, rettsmedisinere, fotografer og andre deltar, har ARMH foretatt utgraving av 1700 forsvunnede.  Da 80 år gamle Ascension Mendieta fikk være til stede da graven til hennes far, fagforeningsmannen Timeoteo Mendieta, ble åpnet, var det takket være argentinske  menneskerettsadvokater, økonomisk støtte fra lokale fagforeninger i Norge og frivillige fra ARMH.

Organisasjonen ARMH driver et omfattende arbeid for å finne massegraver og identifisere levninger etter Francos ofre, og de kommer til å fortelle om sitt arbeid.