Nyheter

Sommerpatruljen er i gang

Sommerpatruljen startet mandag 23. juni i Haugesund. Hvis du har tips ring til John HelgeKallevik 90897701 eller Egil Willy Kristensen 90897702. Les mer

Tariffoppgjøret 2014 - resultat LOK

Det ble oppnådd enighet mellom EL & IT forbundet og Norsk Teknologi i forhandlingene på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK). Av resultatet kan nevnes at LOK § 3A heves fra kr. 186,95 til kr. 196,44. Heving av §3A var 1. prioritert krav fra landstariffkonferansen. Les mer

Forhandlingene på Landsoverenskomsten for elektrofagene i gang.

Forhandlingene startet 24. april og skal være ferdige i løpet av 30. april. Forhandlingene foregår nå i utvalg mellom partene. LOK §9 og offshore i ett utvalg, Akkord og produktivitetsavtalen i neste LOK øvrige (resten) i ett samt at en del sentrale spørsmål forhandles direkte i engere utvalg. Les mer

Møte for tillitsvalgte 26. og 30. august

MØTER FOR TILLITSVALGTE Stavanger: mandag 26. august 2013 Kl 09 00 – 15 30 (Lagårdsveien 124) Haugesund: fredag 30. august 2013 kl 09 00 – 15 30 (Gamla Slakthuset) Klubbene kan stille med to tillitsvalgte. Disse får tapt arbeidsfortjeneste. For de av klubbene som vil delta med flere tillitsvalgte må klubben få dekket kostnadene selv. Det er viktig at ALLE klubber stiller på møtene, enten i Haugesund eller Stavanger! Les mer

Forberedelse til Lønnsoppgjøret i 2014 – forslag til landstariffkonferansen.

Forberedelsene til lønnsoppgjøret i 2014 er startet og klubbene inviteres til å komme med forslag. Når det gjelder Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK) vil mye av forberedelsene og grunnlaget for et godt oppgjør gjøres i Landstariffkonferansen (LTK) i Bergen, som avholdes fra 21. oktober til 24. oktober 2013. På LTK møter ca 100 tillitsvalgte fra hele landet fordelt etter medlemsmasse, forrige konferanse hadde vi 11 representanter fra Rogaland Elektromontørforening samt 1 observatør. LTK foretar også valg til de forskjellige utvalgene sentralt i forbundet på LOK. I tillegg gjør konferansen vedtak om hva som skal praktiseres og om oppgjøret skal gjennomføres forbundsvist eller samordna. Les mer

Siden er under oppdatering

Siden er under oppdatering, det vil ta ca 14 dager før siden er fullt oppdatert. Det vil altså si at siden vil være under oppdatering ut mai måned. Les mer

Side 6 av 7 sider ‹ First  < 4 5 6 7 >