Nyheter

Arbeidsmiljøskolen trinn 1 26.10 - 07.11.2014

Arbeidsmiljøskolen trinn 1 26.10 - 07.11.2014 Arbeidsmiljøskolen er et tilbud om videreskolering for hovedverneombud, verneombud, tillitsvalgte eller andre som arbeider med verne- og miljøspørsmål. Opptakskrav: Fullført grunnkurs i arbeidsmiljø. Søknadsfristen er 22.08.14 Les mer

Sommerpatruljen er i gang

Sommerpatruljen startet mandag 23. juni i Haugesund. Hvis du har tips ring til John HelgeKallevik 90897701 eller Egil Willy Kristensen 90897702. Les mer

Tariffoppgjøret 2014 - resultat LOK

Det ble oppnådd enighet mellom EL & IT forbundet og Norsk Teknologi i forhandlingene på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK). Av resultatet kan nevnes at LOK § 3A heves fra kr. 186,95 til kr. 196,44. Heving av §3A var 1. prioritert krav fra landstariffkonferansen. Les mer

Forhandlingene på Landsoverenskomsten for elektrofagene i gang.

Forhandlingene startet 24. april og skal være ferdige i løpet av 30. april. Forhandlingene foregår nå i utvalg mellom partene. LOK §9 og offshore i ett utvalg, Akkord og produktivitetsavtalen i neste LOK øvrige (resten) i ett samt at en del sentrale spørsmål forhandles direkte i engere utvalg. Les mer

Side 5 av 7 sider ‹ First  < 3 4 5 6 7 >