Nyheter

Hvis du blir permittert eller oppsagt

Hvis du blir oppsagt eller permittert så ta konakt med fagforeningen slik at vi sammen kan sørge for at du holder medlemskapet ajour. Du får fritakk for kontingent mens du er permittert/arbeidsledig, i tillegg får du fritak for forsikringskontingenten i 8 uker. Les mer

Ungdomskurs i Rogaland Elektromontørforening. Avholdes i Sandnes 4. - 6. november 2015

Vi inviterer til Ungdomskurs 4. - 6. november 2015. Kurset avholdes i Sandnes. Kurset tar for seg medlemsfordeler, avtaleverk, rettigheter og plikter, permitteringer og permisjon, arbeiderhistorie. Alt på kurset blir dekket med reise, opphold og tapt arbeidsfortjeneste. I tillegg vil temaer som utdanningsstipender, opplæring for lærlinger, samfunnsbygging, sosiale mediaer og verving tatt opp. Kursdeltakerne skal også lære å bruke talerstol og holde innlegg. Les mer

Tariffoppgjøret 2016 - forslagsfrist 3. september

Tariffoppgjøret 2016 nærmer seg raskt. Vi ønsker forslag til endringer i landsoverenskomsten for elektrofagene. Det vil bli avholdt en landsomfattende konferanse 19. - 22. oktober på Lillestrøm hvor over 100 tillitsvalgte møtes for å diskutere og vedta kravene til oppgjøret i 2016. Les mer

Ungdomskurs 16. - 18. april i Sandnes

Det avholdes ungdomskurs på hotell Residence i Sandnes den 16.-18. april. Påmrldingsfristen er den 27. mars og sendes til elogit.rogaland@rele.no eller mobil 91300026. Kurset dekkes med tapt arbeidsfortjeneste. Les mer

Politisk stor Streik 28. januar 2015

LO. YS og UNIO går til politisk streik mot forslagene fra Regjeringen til endringer i arbeidsmiljøloven. Arrangementene i forbindelse med dn politiske streiken er under planlegging. Informasjon vil bli lagt ut etterhvert som det blir avklart. Les mer

Side 4 av 7 sider ‹ First  < 2 3 4 5 6 >  Last ›