Nyheter

Tariffoppgjøret 2017

Resultatet av mellomoppgjøret er ferdig. For Landsoverenskomsten for Elektrofagene (LOK) sin del så er det en rein statistikk regulering gjelden fra 1. mai, mens tillegget avtalt mellom LO-NHO er gjeldene fra 1. april. Les mer

Kurs for nyvalgte tillitsvalgte

«Startkurs for nye tillitsvalgte» avholdes den 27 til 29. april 2016, på Residence Hotell i Sandnes. Som det fremkommer av tittelen på kurset er dette et kurs for nye tillitsvalgte, men det er også åpent for medlemmer. Medlemmer med tillitsverv vil få førsteprioritet. Husk påmeldingsfristen den 20. april 2016. Jo flere som kurses i klubben, desto sterkere og mer gjennomslag får klubben! Les mer

Innkalling til årsmøte i Rogaland Elektromontørforening

Årsmøtet til Rogaland Elektromontørforening avholdes den 15. mars 2016. Møte starter kl. 09.00 avholdes på Folkes Hus i Stavanger. Møte er åpent for alle medlemmer, men det er bare de valgte representantene som har stemmerett. På sakslista er bla. ett pkt. om sysselsettingssituasjonen. Les mer

Hvis du blir permittert eller oppsagt

Hvis du blir oppsagt eller permittert så ta konakt med fagforeningen slik at vi sammen kan sørge for at du holder medlemskapet ajour. Du får fritakk for kontingent mens du er permittert/arbeidsledig, i tillegg får du fritak for forsikringskontingenten i 8 uker. Les mer

Ungdomskurs i Rogaland Elektromontørforening. Avholdes i Sandnes 4. - 6. november 2015

Vi inviterer til Ungdomskurs 4. - 6. november 2015. Kurset avholdes i Sandnes. Kurset tar for seg medlemsfordeler, avtaleverk, rettigheter og plikter, permitteringer og permisjon, arbeiderhistorie. Alt på kurset blir dekket med reise, opphold og tapt arbeidsfortjeneste. I tillegg vil temaer som utdanningsstipender, opplæring for lærlinger, samfunnsbygging, sosiale mediaer og verving tatt opp. Kursdeltakerne skal også lære å bruke talerstol og holde innlegg. Les mer

Side 3 av 7 sider  < 1 2 3 4 5 >  Last ›