Nyheter

Ungdomskurs i Rogaland Elektromontørforening. Avholdes i Sandnes 4. - 6. november 2015

Vi inviterer til Ungdomskurs 4. - 6. november 2015. Kurset avholdes i Sandnes. Kurset tar for seg medlemsfordeler, avtaleverk, rettigheter og plikter, permitteringer og permisjon, arbeiderhistorie. Alt på kurset blir dekket med reise, opphold og tapt arbeidsfortjeneste. I tillegg vil temaer som utdanningsstipender, opplæring for lærlinger, samfunnsbygging, sosiale mediaer og verving tatt opp. Kursdeltakerne skal også lære å bruke talerstol og holde innlegg. Les mer

Tariffoppgjøret 2016 - forslagsfrist 3. september

Tariffoppgjøret 2016 nærmer seg raskt. Vi ønsker forslag til endringer i landsoverenskomsten for elektrofagene. Det vil bli avholdt en landsomfattende konferanse 19. - 22. oktober på Lillestrøm hvor over 100 tillitsvalgte møtes for å diskutere og vedta kravene til oppgjøret i 2016. Les mer

Ungdomskurs 16. - 18. april i Sandnes

Det avholdes ungdomskurs på hotell Residence i Sandnes den 16.-18. april. Påmrldingsfristen er den 27. mars og sendes til elogit.rogaland@rele.no eller mobil 91300026. Kurset dekkes med tapt arbeidsfortjeneste. Les mer

Politisk stor Streik 28. januar 2015

LO. YS og UNIO går til politisk streik mot forslagene fra Regjeringen til endringer i arbeidsmiljøloven. Arrangementene i forbindelse med dn politiske streiken er under planlegging. Informasjon vil bli lagt ut etterhvert som det blir avklart. Les mer

Uttalelse vedtatt på halvårsmøtet i representantskapet

Halvårsmøtet i Rogaland Elektromontørforening behandlet tariffavtale-spørsmålet i Sector Alarm og bedriftens reaksjon. Representantskapet reagerer kraftig på bedriftens manglende vilje til å være med på fornuftig løsninger etter at tariffavtalen (LOK) er gjort gjeldene i selskapet. Les mer

Side 3 av 6 sider  < 1 2 3 4 5 >  Last ›