1. mai arrangementer

Program for LO i Stavanger og

omegns 1. mai arrangement

i Stavanger 2017

Kl. 07.30 Stavanger Janitsjar spiller ved Vålandstunet

Kl. 08.00 Flaggheising på Stavanger Torg

Kl. 09.00 • Bekransning av de falnes graver -

Eiganes gravlund.

• Olga Kiriak, fra Russlands Ambassade i Oslo

• Tale ved SU - Øyvind Stålesen Åfløy

• Musikk ved Stavanger Janitsjar

Kl. 09.00 Byens skolekorps spiller i bydelene

Kl. 10.00 Folkefrokost på Folkets Hus - gratis for alle

• Apeller:

- Audun Herning Partisekretær SV

- Kari Nessa Nordtun, Stavanger Arbeiderparti

• Musikk, ved Synnøve Jacobsen

Kl. 11.00 Gudstjeneste i Stavanger Domkirke

• Preken ved Odd Kristian Reme

& Sokneprest Øivind Holtedahl

• Sang, av bla. Rogaland

Sangerforbunds Felleskor

Kl. 12.30 Oppmøte på Folkets Hus

• Oppstilling av demonstrasjonstoget

Kl. 13.00 Demonstrasjonstoget går fra Folkets Hus

• Togets rute: Løkkeveien – Kannikgaten –

via Teateret – Kongsgaten – Jernbaneveien –

Haakon VII’s gt. – Olav Vs gt. – Domkirkeplassen

til Byparken.

• Musikk ved: Stavanger Janitsjar

- Musikkorpset Gjallarhorn

- Jernbanens musikkorps

- Stavanger Kommunes korps

Kl. 13.40 Festmøte i Byparken

• Åpning ved 1.mai-komiteens leder Jo Jenseg

• Eirik Faret Sakariassen 2. kandidat for SV til

Stortingsvalget

• Internasjonal appell ved Dlir Sharo fra

Sør- Kurdistan

• Terje Samuelsen, nestleder i NTF

• Hovedtale ved Hadia Tajik, nestleder AP

• Musikk ved Vicereine og Stavanger Janitsjar