Nyheter

Forslagsfrist for faorslag til Tariffoppgjøret 2018

Tariffoppgjøret 2018 nærmer seg raskt. Det er nå tid for klubber og medlemmer til å diskuter forslag til endringer i Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK). Forslagsfristen er kl. 12.00, 4. September 2017. Forslagsfristen gjelder både forslag til endringer av LOK og forslag på representanter og vararepresentanter/observatører til landstariffkonferansen i Tromsø 9. – 12. Oktober 2015. Vi ber om at forslagene sendes til firmapost@rele.no. Les mer

Invitasjon til LOK Kurs

Rogaland Elektromontørforening inviterer tillitsvalgte og medlemmer på kurs i Landsoverenskomsten den 23 til 25. august 2017 Kurset avholdes i Haugesund Les mer

Invitasjon til Oslo konferansen 2017

Oslokonferansen avholdes den 29. og 30. august på Rødekors konferansesenter i Oslo. Påmeldinger sendes til firmapost@rele.no , hvis det er flere påmeldinger fra hver klubb sendes påmeldingene i prioritert rekkefølge. Les mer

31. august lanserer EL & IT Forbundet ett nytt digitalt opplæringsprogram for tillitsvalgte.

Glød - kraft bak kravene. Skolerte, engasjerte og trygge tillitsvalgte er en av våre aller viktigste medlemsfordeler. Hvert år velger vi mellom 1 500 og 2 000 person til ulike verv i organisasjonen. Mange av disse deltar ikke på våre ordinære kurs, til tross for at de er helt nye i rollen. Derfor har vi laget et digitalt innføringskurs som er raskt å gjennomføre og lett tilgjengelig. Målet med opplæringen er å gi den mest grunnleggende kunnskapen, gjøre dem trygge i sin rolle og skape motivasjon til ytterligere skolering. Les mer

Nye lønnssatser gjeldende fra 1. mai 2017

Det er foretatt regulering av lønnssatsene i Landsoverenskomsten for elektrofagene mellom Nelfo og EL & IT Forbundet. De nye satsene er gjeldene fra 1. mai 2017. Fagarbeidersatsen i § 3A økte med kr. 3,11. Les mer

1. mai arrangementer

1.mai nærmer seg raskt. det skal være ulike arrangementer flere steder i Fylket og vi oppfordrer alle medlemmer til å delta. I Stavanger vil toget gå fra Folkets Hus kl. 13.00 som vanlig. Toget går til byparken der det blir tale og appeler. Les mer

Tariffoppgjøret 2017

Resultatet av mellomoppgjøret er ferdig. For Landsoverenskomsten for Elektrofagene (LOK) sin del så er det en rein statistikk regulering gjelden fra 1. mai, mens tillegget avtalt mellom LO-NHO er gjeldene fra 1. april. Les mer

Side 1 av 6 sider  1 2 3 >  Last ›