Invitasjon til LOK-kurs 23 til 25. august 2017

Rogaland Elektromontørforening inviterer tillitsvalgte og medlemmer på kurs i Landsoverenskomsten den 23 til 25. august 2017.

Kurset avholdes på Scandic Hotell i Haugesund

Kurset dekkes med tapt arbeidsfortjeneste

Meld deg på til: firmapost@rele.no

Telefon: 51 84 04 50

Påmeldingsfristen er 7. august 2017

Tema på kurset er:

- Lønnsdannelse

- Krav om tariffavtale

- Tariffprosessen

- Forhandlinger og forhandlingsteknikk

- Regnskap

- Protokoller

- Lønn

- Arbeid- og reisetid

- Etter- og videreutdanning

- Overvåking

- Vaktordning