Informasjonsmøte for polske medlemmer

Beskrivelse: Et bilde som inneholder objekt

Beskrivelse som er generert med høy visshetInformasjonsmøte

 

Hva har du krav på når du arbeider som elektriker/telekommontør i Norge

 

Jobber du som elektriker eller telekommontør i Norge.

Bli med på møte hos EL & IT Forbundet tirsdag 13. februar kl. 17:30

Sted: Lagårdsveien 124, 4011 Stavanger

Vi serverer mat og drikke.

Er du ikke medlem, meld deg inn og bli med du også

 

Tema vi vil informere om

·       Lønn

-        Rett til likelønn

-        Minstekrav til lønn

-        Fagtillegg og DSB-godkjenning

-        Dekking av reise, kost og losji

 

·       Ansettelse

-        Krav til arbeidsavtale

-        Fast eller midlertidig ansettelse

-        Lønn mellom oppdrag

-        Advarsler og oppsigelser

-        Sykemelding

 

·       Språk

-        Krav til språkkunnskaper

-        Tilbud om språkopplæring

 

·       Medlemskap i EL & IT Forbundet

 

Med vennlig hilsen

 

Organisasjonssekretær                                 Organisasjonssekretær                                 Forbundssekretær (polsktalende)

EL & IT Forbundet                              EL & IT Forbundet                              EL & IT Forbundet

 

John Helge Kallevik                         Geir Ove Bernhoff                             Ellisiv Rognlien

Mobil 908 97 701                              Mobil 913 40 240                              Mobil 906 75 626