Forslagsfrist til halvårsmøte i Rogaland Elektromontørforening